Bezpieczeństwo 

Jaką rolę pełnią znaki BHP?

Jeśli chcesz zamówić znaki BHP, koniecznie sprawdź http://bit.ly/2bIRYb0

Na terenie naszego kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Na chwilę obecną kodeks BHP nakłada wymóg odpowiedniego oznaczania budynków. Tak więc troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo ważna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – w jakich miejscach można je zobaczyć?

Obecnie znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak także szkoły czy szpitale, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to chociażby oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy dotyczące sposobu zachowania się w momencie pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się też instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami o charakterze medycznym, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z najczęściej stosowanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma prawidłowe oznaczenie drogi do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na wielu urządzeniach, których z powodu awarii nie można użytkować – dotyczy to na przykład wind. Znaki BHP szeroko użytkowane są również w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam z reguły znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je robi?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który doskonale znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Na ogół jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być stosowane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego świetnego wyglądu i – co najważniejsze – będzie można zobaczyć ich treść. W wielu wypadkach powlekane są również warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one zauważalne także po zapadnięciu zmroku. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie nastręcza żadnych problemów. Świetnie upora się z tym każdy.

Nasza siedziba:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]

Zobacz także: