Branża prawnicza 

Adwokat z Krakowa – prawo imigracyjne, rodzinne i karne

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku z eksmałżonkiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, podwyższenie, zmniejszenie bądź ustalenie kwoty alimentów,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, odpowiedzialności karno-skarbowej, a także wykroczeń,
prawie sportowym – wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, sporządzanie i sprawdzenie kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie, reprezentacja zawodników i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Znaczącą część stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w skomplikowanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw dotyczących m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także wsparcia prawnego w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, przywrócenia oraz nadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Natomiast firmom chcącym zatrudnić cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem w tym zakresie.

Nasza siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Zobacz także: