Branża prawnicza 

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie pracy, prawie cywilnym, a także w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, prawem pracy oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Praca Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Doradzamy naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.

Zobacz także: