Dbanie o zdrowie 

Odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem – o choreoterapii

Dzisiejsza psychologia nierzadko korzysta ze zbawiennego wpływu, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na to, czy chodzi o twórcę dzieła, czy jego odbiorcę. Rodzaje terapii wykorzystujące działania artystyczne nazywa się arteterapią. Zalicza się do niej między innymi muzykoterapię, filmoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), teatroterapię oraz choreoterapię. Ta ostatnia, jak nietrudno się domyślić, jako czynnik terapeutyczny wykorzystuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Jak działa choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, bo najważniejsze elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między umysłem, a ciałem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, poznać zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Aby uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są także niezbędne zadatki do bycia niezłym tancerzem. O wiele istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie nerwic i depresji

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu lęku społecznego, depresji, ADHD, nerwic i przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Oprócz tego może być wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi wynikającymi z upośledzeń różnego typu.

Zobacz także: