Dbanie o zdrowie 

Podstawowe informacje o położniku

Szukasz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z położnikiem Kraków

Jakie są obowiązki położnika?

Położnik to lekarz nadzorujący rozwój ciąży kobiety. Jego zadania obejmują m.in. diagnozowanie możliwych patologii ciąży oraz ich leczenie. Położnictwo jest dziedziną medycyny nierozerwalną z ginekologią, czego efektem jest fakt, że często jedna osoba jest równocześnie położnikiem i ginekologiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnika od zawodu położnej, gdyż przeznaczenie tych osób jest od wieków zupełnie różne. Podczas gdy położnik dba głównie o zapobieganie nieprawidłowościom w trwaniu ciąży, misją położnej jest zapewnienie ciężarnej najlepszych możliwych warunków w trakcie porodu i okresu poporodowego.

Kiedy należy udać się do położnika?

Do położnika musimy udać się po rozpoczęciu ciąży. Bardzo ważna jest kontrola położnika już w pierwszych dniach od poczęcia, aż do rozwiązania. Nakaże on zrobienie kompletu niezbędnych badań, a także zrobi wszystko, co możliwe, aby nasze dziecko przyszło na świat w pełni zdrowia i w jak najbardziej prawidłowy sposób. Wybierając się do położnika, musimy wybrać osobę, przy której będziemy czuć się komfortowo oraz która zapewni nam najwygodniejsze warunki następnych wizyt.

Nasza siedziba:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801

Zobacz także: