Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że przedsiębiorstwa wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich wpływu na otoczenie. Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia gazu i węgla Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję użycia gazu i węgla, to proces…

Więcej