Rachunkowość, finanse 

Co to jest metoda kasowa?

Zajrzyj na flobo.io, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać większość polskich właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni wielokrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Mając na względzie zdefiniowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, lecz powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy więc sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do permanentnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy stu lub więcej dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: