Rachunkowość, finanse 

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Więcej informacji o automatycznej windykacji znajdziesz tu.

Może być dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wysyła porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w ustalonym czasie zdecydowanie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może przygotować swoje harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wspomniane powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: