Rachunkowość, finanse 

Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Jeśli spółka znalazła się w poważny kryzys, wierzytelności w stosunku do kontrahentów zwiększają się w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzację można zdefiniować jako przeobrażenie spółki, mającą na celu niedopuszczenie do jej upadłości i w następstwie zwiększenie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo daje wiele instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, zatem jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Same postępowania toczą się krócej niż przed wejściem w życie aktualnych przepisów i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają przystopować egzekucje komornicze, wstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim uchronić przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Wymieniona wyżej ustawa określa 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sam wybiera, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko uznanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu i zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się przeciętnie do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli rok, bowiem w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd rozsądza o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a równocześnie gwarantuje szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba zaakcentować, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, jaki model restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować wyłącznie wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Procedury restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, toteż jeżeli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojej firmy, koniecznie zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.

Zobacz także: