Rachunkowość, finanse 

Skąd bierze się popularność faktoringu?

Faktoring jest zaliczany do najpopularniejszych obecnie usług bankowych. Jest adresowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które wykorzystują odroczone czasy płatności i boją się utraty płynności finansowej. Faktoring umożliwia zobligowanie partnerów do bezzwłocznego uregulowania należności. Oprócz tego jest to również doskonałe wyjście dla przedsiębiorstw poszukujących nowych sposobów pokrycia wydatków związanych z ich działalnością. Na czym zatem polega faktoring? Dlaczego jest tak efektywny? O jakich zasadach powinny wiedzieć przedsiębiorstwa, które zdecydują się na tę metodę pozyskania środków? W jaki sposób uniknąć ewentualnych trudności związanych z faktoringiem?

Faktoring dla biznesu – co nam oferuje?

Faktoring zwykle utożsamiany jest przede wszystkim z cesją zobowiązań firmy przez bank. W istocie okazuje się on fuzją różnych typów umów, a cesja należności będzie jedynie jedną z nich. Opiera się on na wykupieniu zobowiązań potwierdzonych fakturą VAT – faktor (zwykle bank) wykupuje należności od faktoranta, a więc przedsiębiorstwa. Poza tym potwierdza, że ma zapewnić mu także inne usługi, takie jak pomoc w windykacji niespłaconych zobowiązań, prowadzenie rachunków czy doradztwo finansowe. Na kształt umów faktoringowych w naszym kraju rzutują przepisy prawa cywilnego oraz prawa spółek handlowych.

Doradca wskaże, który faktoring będzie najlepszy

Oferty poszczególnych banków zapewniających faktoring są niekiedy bardzo różne. Chcąc uniknąć pomyłek, których efektem mogą okazać się duże problemy, musimy dobrze przemyśleć każdą z nich. Potrzebne będą wówczas specjalne kwalifikacje, których często zwyczajnie nie posiadamy. Z tego względu znalezienie faktoringu dobrze omówić z doradcą finansowym, bo ten podpowie nam, jak znaleźć bank, który zaproponuje nam najlepsze warunki. Współpraca z doradcą to co prawda pewien koszt, ale może okazać się, iż dzięki niemu unikniemy podpisania nieopłacalnej umowy.

Zobacz także: