Rachunkowość, finanse 

Sprawdzaj kurs i wymieniaj funta przez internet

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o funt kurs, uzyskasz na https://topfx.pl/kurs-wymiany-gbp.

Funt szterling, powszechnie nazywany funtem brytyjskim, to jedna z najważniejszych światowych walut. Pomimo przynależności najpierw do struktur Wspólnoty Europejskiej a następnie UE, Wielka Brytania nie weszła do strefy euro i pozostała przy swojej historycznej walucie.

Sytuacja funta brytyjskiego po Brexit

W wyniku decyzji o Brexicie, który był procesem trwającym ponad 4 lata, cena funta względem euro oraz dolara znacznie spadła. Miało to związek m.in. z oznajmieniem przez znane podmioty, w tym te związane z obszarem finansów, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co zagrażało zmniejszeniem się ilości miejsc pracy, a w konsekwencji również spadkiem wpływów do PKB. Odrabianie gwałtownego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się powoli i przy całkiem znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie była bessa z 2020 r. wywołana długim zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Trzeba jednakże zaznaczyć, że funt brytyjski to bardzo silna waluta, obecna na Starym Kontynencie już od XII w., która w samym tylko XX w. przetrwała duże spadki wywołane zniesieniem powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. i legendarny już spekulacyjny atak nazwany “Czarną środą” z 1992 r.

Czy Polaków nadal interesuje kurs funta szterlinga?

Funt szterling jest dla Polaków istotną walutą, w której wciąż ochoczo inwestują swoje finanse. Jest tak głównie w związku z tym, że mimo Brexitu, gros naszych rodaków zatrudnionych w Wielkiej Brytanii nie planuje wrócić do ojczyzny i w dalszym ciągu wspiera finansowo swoje rodziny w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się zatem spora grupa rodaków. Szuka ona najczęściej szczegółowych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nierzadko również wykresów historycznych dotyczących nawet pięciu lat wstecz. Takie wykresy dostępne są m.in. na stronie kantoru internetowego, który aktualizuje kurs w odstępach co kilka sekund. Informacje te pomagają też wprawnym inwestorom kupować walutę po rentownym kursie.

Zobacz także: