Robienie zakupów 

Centralka telefoniczna

Liderami branży centrali telefonicznych są Panasonic, Slican i Platan, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich funkcja?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć pracę przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również możliwość zbierania danych, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.

Zobacz także: