Usługi 

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Zleć badania psychologiczne Bielsko Biała na http://tinyurl.com/y83z97r7

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju testom. Są one konieczne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, gdyż badane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Zobacz także: