Sektor budowlany Usługi 

Osuszanie piwnic i fundamentów – komu zlecić?

Nawet jeśli budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć również nagle z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw ustalenie przyczyn

Zawilgocenie ścian nie oznacza od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od wykrycia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak kuchnie, toalety i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają ogromne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od diagnozy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to baza do wybrania najlepszych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach pojawiają się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wzwyż – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, przede wszystkim w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która wstrzyma podnoszenie się wilgoci wzwyż. Następnym krokiem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Częstokroć niezbędne będzie również odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych modułów budowli, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, przepusty rur oraz dylatacje.

Zobacz także: