Usługi 

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Uzupełnij swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z większości krajów świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Każdego dnia tłumacze przygotowują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie statystycznych obywateli, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w sieci bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak orientacyjnie oszacować cenę przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas wykonania, język, typ tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, włoski) czy germańskich (angielski, niderlandzki) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest de facto o kilkanaście procent tańszy niż translacja w drugą stroną.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja opracowań medycznych, umów handlowych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, ale również odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji groźnych w skutkach błędów.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy koszt?

Należy podkreślić, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak akt urodzenia czy dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, oryginału lub odpisu oraz nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Zobacz także: