Usługi 

Zamów kontener na odpady przed sprzątaniem strychów

Nie wszystkie odpady powinny znaleźć się w typowym pojemniku na odpady komunalne. Powody tych regulacji bywają rozmaite – niekiedy śmieci są po prostu za duże, innym razem nie jest to zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Co zrobić z takimi kłopotliwymi odpadami? Należy zawieźć je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOKU-u. We wszystkich gminach musi funkcjonować jeden PSZOK, jakkolwiek w najsilniej zaludnionych miastach możemy niekiedy wybrać jeden z wielu punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie wygodne jest tylko dla osób, które dysponują własnym autem oraz znaczną ilością niezagospodarowanego czasu. Reszta słusznie zrobi, postanawiając o wypożyczeniu kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów i remonty – kiedy zamówić kontener na odpady?

Nietypowe odpady wytwarzane są w trakcie różnego rodzaju prac. Najczęściej są to przebudowa budynków oraz – idzie głównie o pokaźne wolumeny gruzu, a także pudeł po materiałach budowlanych. Dzierżawa kontenera jest również idealnym wyjściem, jeżeli zamierzamy opróżnić strych – w takim przypadku pomieścimy w nim wszystkie nieprzydatne od wielu lat niemodne meble, sprzęty i niedziałające urządzenia. Roboty budowlane czy porządkowanie strychów będą znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna domu do kontenera podłączymy specjalny rękaw, dzięki któremu bezpiecznie przetransportujemy odpady bez potrzeby wielokrotnego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic bądź wywóz odpadów?

Wywóz różnych odpadów, ale też sprzątanie strychów, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach dostarcza się do klienta kontener o pożądanej objętości, który ten w czasie określonym w umowie może napełnić zniszczonymi sprzętami lub odpadami budowlanymi. Pojemnik jest w następnej kolejności odbierany z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie zutylizowana zgodnie z ustawą o odpadach.

Zobacz także: